Ανακοινώσεις

Διαβούλευση για νέα οριοθέτηση περιοχών με φυσικούς περιορισμούς

Όλος ο νομός Έβρου εντάσσεται στις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς σύμφωνα με την νέα οριοθέτηση, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα της συνέχισης των ενισχύσεων.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του χάρτη οι «κίτρινες περιοχές» είναι εκείνες που έχουν σύµφωνα µε το νέο ορισµό φυσικά µειονεκτήµατα και οι «γκρι» εκείνες που θεωρούνται µε ειδικά µειονεκτήµατα. Όσοι λοιπόν αγρότες και κτηνοτρόφοι διαθέτουν εκµετάλλευση στις ∆ηµοτικές/Τοπικές κοινότητες που απεικονίζονται, θα θεωρείται πλέον ότι αντιµετωπίζουν µειονεκτήµατα στον τόπο δραστηριότητάς τους και ως εκ τούτου:

  • Θα συνεχίσουν να λαµβάνουν εξισωτική από 1/1/2019. Επιπλέον θα υπάρξουν και νέοι δικαιούχοι και το ποσό θα αναπροσαρµοστεί από τα 9,5 ευρώ το στρµ. που λάµβαναν.
  • Επιπλέον µόρια σε διάφορα µέτρα των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως τα Σχέδια Βελτίωσης.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Σε διαβούλευση η νέα οριοθέτηση περιοχών με φυσικούς περιορισμούς (εκτός των ορεινών)

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων γνωστοποιεί ότι προκειμένου η χώρα μας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 για να έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει να ενισχύει τις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς (εκτός των ορεινών) θα πρέπει να προβεί σε νέα οριοθέτησή τους. Για το λόγο αυτό το Υπουργείο έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για νέα οριοθέτηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού και τη θέτει σε διαβούλευση. Ερωτήματα, σχόλια και παρατηρήσεις στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης μπορούν να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους από σήμερα Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου μέχρι τη Δευτέρα 1η Οκτωβρίου 2018.

Επισημαίνεται ότι στο έγγραφο της διαβούλευσης παρουσιάζεται χάρτης και κατάλογος των νέων περιοχών με φυσικούς περιορισμούς και των περιοχών με ειδικά μειονεκτήματα ανά Περιφέρεια, Δήμο, Τοπική/Δημοτική κοινότητα».

Κανονιστικά, η νέα οριοθέτηση των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς (εκτός των ορεινών) βασίζεται σε βιοφυσικά κριτήρια κοινά για όλα τα κράτη – μέλη, έτσι ώστε να εντοπιστούν οι περιοχές που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς που σχετίζονται ιδίως με τη χαμηλή παραγωγικότητα του εδάφους ή τις κακές κλιματικές συνθήκες αλλά δεν έχουν ξεπεραστεί μετά από επενδύσεις σε υποδομές ή από μεθόδους παραγωγής ή συστήματα καλλιέργειας, ενώ είναι σημαντική στις περιοχές αυτές η διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας.

Το κείμενο της διαβούλευσης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/92-oriothetisi_perioxwn

Πίνακας 1. Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς (ΕΒΡΟΣ - εκτός των ορεινών)

Περιφέρεια

Δήμος

Τοπική / Δημοτική Κοινότητα

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Αλεξανδρούπολης

Δημοτική Κοινότητα Αλεξανδρούπολης

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Αλεξανδρούπολης

Τοπική Κοινότητα Ανθείας

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Αλεξανδρούπολης

Τοπική Κοινότητα Αρδανίου

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Αλεξανδρούπολης

Τοπική Κοινότητα Δορίσκου

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Αλεξανδρούπολης

Τοπική Κοινότητα Δωρικού

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Αλεξανδρούπολης

Τοπική Κοινότητα Καβησού

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Αλεξανδρούπολης

Τοπική Κοινότητα Λουτρού

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Αλεξανδρούπολης

Τοπική Κοινότητα Μάκρης

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Αλεξανδρούπολης

Τοπική Κοινότητα Πυλαίας

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Αλεξανδρούπολης

Τοπική Κοινότητα Συκορράχης

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Αλεξανδρούπολης

Τοπική Κοινότητα Τριφυλλίου

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Διδυμοτείχου

Δημοτική Κοινότητα Διδυμοτείχου

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Διδυμοτείχου

Δημοτική Κοινότητα Ελληνοχωρίου

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Διδυμοτείχου

Τοπική Κοινότητα Αλεποχωρίου

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Διδυμοτείχου

Τοπική Κοινότητα Ασβεστάδων

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Διδυμοτείχου

Τοπική Κοινότητα Ασημένιου

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Διδυμοτείχου

Τοπική Κοινότητα Ασπρονερίου

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Διδυμοτείχου

Τοπική Κοινότητα Βρυσικών

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Διδυμοτείχου

Τοπική Κοινότητα Δόξης

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Διδυμοτείχου

Τοπική Κοινότητα Ελαφοχωρίου

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Διδυμοτείχου

Τοπική Κοινότητα Ισαακίου

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Διδυμοτείχου

Τοπική Κοινότητα Καρωτής

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Διδυμοτείχου

Τοπική Κοινότητα Κουφοβούνου

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Διδυμοτείχου

Τοπική Κοινότητα Κυανής

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Διδυμοτείχου

Τοπική Κοινότητα Λάδης

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Διδυμοτείχου

Τοπική Κοινότητα Μάνης

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Διδυμοτείχου

Τοπική Κοινότητα Μεταξάδων

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Διδυμοτείχου

Τοπική Κοινότητα Παλιουρίου

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Διδυμοτείχου

Τοπική Κοινότητα Πετράδων

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Διδυμοτείχου

Τοπική Κοινότητα Ποιμενικού

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Διδυμοτείχου

Τοπική Κοινότητα Πραγγίου

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Διδυμοτείχου

Τοπική Κοινότητα Πυθίου

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Διδυμοτείχου

Τοπική Κοινότητα Σιτοχωρίου

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Ορεστιάδας

Τοπική Κοινότητα Αμπελακίων

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Ορεστιάδας

Τοπική Κοινότητα Δικαίων

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Ορεστιάδας

Τοπική Κοινότητα Ζώνης

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Ορεστιάδας

Τοπική Κοινότητα Θεραπειό

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Ορεστιάδας

Τοπική Κοινότητα Θουρίου

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Ορεστιάδας

Τοπική Κοινότητα Κυπρίνος

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Ορεστιάδας

Τοπική Κοινότητα Μαρασίων

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Ορεστιάδας

Τοπική Κοινότητα Μεγάλης Δοξιπάρας

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Ορεστιάδας

Τοπική Κοινότητα Μηλέα

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Ορεστιάδας

Τοπική Κοινότητα Ορμενίου

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Ορεστιάδας

Τοπική Κοινότητα Πενταλόφου

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Ορεστιάδας

Τοπική Κοινότητα Πετρωτών

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Ορεστιάδας

Τοπική Κοινότητα Πτελέας

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Ορεστιάδας

Τοπική Κοινότητα Σπηλαίου

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Ορεστιάδας

Τοπική Κοινότητα Χανδρά

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Σουφλίου

Δημοτική Κοινότητα Σουφλίου

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Σουφλίου

Τοπική Κοινότητα Λύρας

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Σουφλίου

Τοπική Κοινότητα Μάνδρας

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Σουφλίου

Τοπική Κοινότητα Προβατώνος

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Σουφλίου

Τοπική Κοινότητα Πρωτοκκλησίου

 

Πίνακας 2. Περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Αλεξανδρούπολης

Δημοτική Κοινότητα Πέπλου

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Αλεξανδρούπολης

Δημοτική Κοινότητα Φερών

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Διδυμοτείχου

Τοπική Κοινότητα Σοφικό

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Ορεστιάδας

Δημοτική Κοινότητα Νέας Βύσσης

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Ορεστιάδας

Δημοτική Κοινότητα Ορεστιάδος

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Ορεστιάδας

Τοπική Κοινότητα Άρζου

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Ορεστιάδας

Τοπική Κοινότητα Βάλτου

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Ορεστιάδας

Τοπική Κοινότητα Ελαίας

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Ορεστιάδας

Τοπική Κοινότητα Καβύλης

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Ορεστιάδας

Τοπική Κοινότητα Καστανεών

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Ορεστιάδας

Τοπική Κοινότητα Κομάρων

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Ορεστιάδας

Τοπική Κοινότητα Νέου Χειμωνίου

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Ορεστιάδας

Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Ορεστιάδας

Τοπική Κοινότητα Πλάτης

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Ορεστιάδας

Τοπική Κοινότητα Ριζίων

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Ορεστιάδας

Τοπική Κοινότητα Στέρνας

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Ορεστιάδας

Τοπική Κοινότητα Φυλακίου

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Σουφλίου

Δημοτική Κοινότητα Τυχερού

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Σουφλίου

Τοπική Κοινότητα Αμορίου

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Σουφλίου

Τοπική Κοινότητα Κορνοφωλεάς

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Σουφλίου

Τοπική Κοινότητα Λαβάρων

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Σουφλίου

Τοπική Κοινότητα Λαγυνών

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Σουφλίου

Τοπική Κοινότητα Λυκόφωτος

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Σουφλίου

Τοπική Κοινότητα Φυλακτού

Log in

Γεώργιος, Καϊσας, Γιώργος, Καισας, Βουλευτής, Έβρου, Έβρος, Σύριζα, ΣΥΡΙΖΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΙΣΑΣ, ΚΑΪΣΑΣ, ΕΒΡΟΣ, ΕΒΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ, ΘΡΑΚΗ, George, Kaisas, MP, syriza, Καΐσας", Ο επίσημος διαδικτυακός τόπος του Βουλευτή Έβρου (Σύριζα) κ. Γεωργίου Καΐσα. / The official website of the MP Georgios Kaisas, Syriza Party, Greece.